KULMIN TMR Vital C017

Premiks za bazičnu ishranu mlečnih krava i junica.

Proizvod sadrži:

 • Visoko usvojive izvore potrebnih vitamina i minerala
 • Više od uobičajenih količina, iskoristivog fosfora i vitamina E (prilagođeno potrebama ishrane u Srbiji)
 • B-kompleks vitamina za bolji razvoj buražne mikroflore
 • Biotin neophodan za zdravlje i razvoj rožine papaka
 • Buražno zaštićen selen
 • Prirodne antioksidante za jačanje otpornosti životinje

Dnevna doza: 100-200g po životinji

Prosečno učešće u koncentratu je 2,5%. U zavisnosti od tehnologije ishrane na farmi i zahteva proizvodnje.

0302_kulmin-tmr C017 i C018

KULMIN TMR ProVit HL C019

Premiks za ishranu visokomlečnih krava i krava u prvoj polovini laktacije.

Proizvod sadrži:

 • Visoko usvojive izvore potrebnih vitamina i minerala
 • Više od uobičajenih količina, iskoristivog fosfora i vitamina E
 • B-kompleks vitamina za bolji razvoj buražne mikroflore
 • Biotin neophodan za zdravlje i razvoj rožine papaka
 • Prirodne antioksidante za jačanje otpornosti životinje
 • Organski vezani mikroelementie– HELATE – bakra, mangana i cinka
 • Organski vezan selen i selenski kvasac
 • Žive ćelije kvasaca – Saccharomyces cerevisiae

Dnevna doza: 100-200g po životinji.

Prosečno učešće u koncentratu je 2,5%. U zavisnosti od tehnologije ishrane na farmi i zahteva proizvodnje.

0385_kulmin C019

KULMIN LE-VIT

Premiks za ishranu krava u zasušenju.

Odnos kalcijum i fosfora prilagođen potrebama ove faze.

Neophodan za postizanje punog efekta pravilne pripreme krave za teljenje (vitalno tele, kvalitetan kolostrum,  prevencija hipokalcemije i edema vimena).

Kulmin Le-Vit sadrži:

 • Visoko usvojive izvore potrebnih vitamina i minerala
 • Odnos Ca : P = 1 : 2
 • Prirodne antioksidante za jačanje otpornosti životinje
 • Selen stabilan u buragu

Dnevna doza: 100-200g po životinji.

Prosečno učešće u koncentratu je 3-3,5%. U zavisnosti od tehnologije ishrane na farmi i zahteva proizvodnje.

0395_kulmin-le-vital_detail

© Copyright 2019. BERGO-TIM.RS