KULMIN LEINEX Aktiv

Dobre performanse – stabilan metabolizam

Poseban dodatak ishrani za krave muzare za prelaznu fazu i za ranu i pojačanu laktaciju za podršku rada jetre, optimizira rumen fermentaciju i smanjenje energetski deficit.

KULMIN