BERGIN TopFit F10 C227

Specijalni premiks za samostalno mešanje hrane odgoj prasadi I – STARTER I

 • od 6-15 kg težine
 • lakosvarljivi, termički obrađeni proteini
 • Idealna kombinacija kiselina Suimix extra
 • Visokodelotvorna stabilizacija crevne flore
 • Organski vezani mikroelementi – helati
 • Idealan odnos aminokiselina (5 aminokiselina)
 • Nova delotvorna formula za svinje
 • B-Vit. kompleks
 • DigestOzym- enzimi za bolje varenje žitarica
 • Kvalitetna celuloza za bolje varenje u želucu i bolju pasažu
  sadržaja u crevima.

Učešće u gotovoj smeši: 10%

0169_bergin-topfit-f75

BERGIN Ferkel forte C025

Premiks za odgoj prasadi II – STARTER II

 • od 15 kg do 30-35 kg
 • Specijalna kombinacija vitamina, mineral i drugih hraniva za samostalno mešanje hrane za prasad
  • Visokodelotvorna stabilizacija crevne flore
  • Organski vezani mikroelementi – helati
  • Idealan odnos aminokiselina
  • Nova delotvorna formula za svinje
  • B-vit. kompleks
  • DigestOzym- enzimi za bolje varenje žitarica

  Učešće u smeši: 4 %

0000_bergin-ferkel forte

© Copyright 2019. BERGO-TIM.RS